Rienke Luymes

Bloesem

een belofte voor verandering

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn hoor ik dat natuurlijk graag van u. In een gesprek kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Komen we er samen niet uit dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan.
Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl)  
In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij een geschillencommissie, de SCAG (www.scag.nl) licentienummer 11566.

Tevens ben ik ingeschreven in het Register van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie met als licentienummer 210025 en ben ik erkend door European Association for Psychotherapy (EAP) geregistreerd onder nummer 408541.