Rienke Luymes

Bloesem

een belofte voor verandering

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn hoor ik dat natuurlijk graag van u. In een gesprek kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Komen we er samen niet uit dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan.
Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl)  
In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij een geschillencommissie, de SCAG (www.scag.nl) licentienummer 11566.

Tevens ben ik erkend door European Association for Psychotherapy (EAP) geregistreerd onder nummer 408541.